Styret i Oslo og Omegn Dressurklubb inviterer medlemmene til Årsmøte, mandag 20 mars 2023 kl. 18.30.
 
Møtet avholdes på Årvoll skole, Bård Skolemesters vei 1, 0590 Oslo.
 
Årsmøtet er klubbens høyeste organ og vi håper flest mulig av medlemmene deltar.
 
Se lenke under for innkalling med dagsorden samt årsmøtepapirer.
Etter den formelle delen av Årsmøtet vil vi hedre «Årets Hund» innenfor alle grener.