logo

Tirsdag 8. november kl. 19.00 arrangerer OODK medlemsmøte.

Sted: NKKs lokaler i Nils Hansensvei 20 på Bryn

Hovedtema: Rekruttering av mannskaper til klubbens stevner og arrangementer.

Det er vanskelig å rekruttere mannskaper til stevner og andre arrangementer i klubbens regi, og det er ofte de samme som stiller opp hver gang. Det er ytret ønske fra flere hold i klubben om at det må iverksettes tiltak for å sikre tilstrekkelig mannskaper. Fra før er det slik at medlemmene får OODK-poeng for å stille som mannskap. Driften av klubben vår er basert på frivillighet og styret ønsker innspill og forslag til tiltak samt medlemmenes tilslutning før foreslåtte tiltak eventuelt settes inn.

Dersom det er ønske om å ta opp andre saker på dette medlemsmøtet ber vi om at disse sendes til post@oodk.org innen 19. oktober.