På ekstraordinært årsmøte 1.6.2015 ble følgende personer valgt:

Leder i OODK: Iris B Idland. Vi gratulerer og ønsker henne velkommen som leder i klubben.

Det ble også valgt en valgkomite:

Leder: Ann Kristin Moen

Medlemmer: Jeanette Hauan Fladby og Kari Schrøder

Varamedlem: Svein Hveding