Ikke glem å sette dere opp som hjelpere på stevnene i september. Vi trenger hjelp både lørdag og søndag, men flest på lørdag.

Det er en «plikt» for alle i klubben å hjelpe til, og særlig gjelder det alle som benytter klubbens tilbud hele året ellers. Uten medlemmer som stiller opp på alle områder ville det ikke være mulig å gi et tilbud til alle. Så sett dere opp ved å fylle ut dette skjemaet:

https://goo.gl/forms/kwMvnvN7vC1pDKI33

Eller, om det er vanskelig, send epost til: Janne Grete Aspen, janne.grete.aspen@getmail.no

( og, selvsagt er det mulig å verve familie og venner til å hjelpe også )