Årsmøtereferatet blir lagt ut når det er klart, men styret vil alt nå orientere om situasjonen:

Sittende styreleder Hege Kornør stilte til gjenvalg for to år. Det var ikke andre kandidater til vervet. Ved valget fikk Hege 14 ja-stemmer mens 14 stemte blankt. Klubblovene sier «I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet». Dermed har klubben i dag ingen valgt styreleder.

Valgkomiteen hadde unnlatt å foreslå medlemmer til valgkomiteen for kommende år. I denne ekstraordinære situasjonen oppnevnte årsmøtet på slutten av møtet et utvalg, en interim valgkomite, som skal finne frem til nye styrelederkandidater og til medlemmer av valgkomiteen. Disse må så bli valgt i et ekstraordinært årsmøte, som det vil bli innkalt til når kandidater er funnet. Utvalget som har fått denne oppgaven består av Anna Berntsen, Ann- Kristin Moen og Svein Hveding.

Etter årsmøtet er klubbens styre nå:

Kristen Knudsen,                  nestleder/fungerende leder
Maria S. Opstad                    kasserer
Marit Hebæk                         sekretær (nyvalgt)
Tone Cecilie Høgestøl           styremedlem
Nina Johannesssen                styremedlem
Marianne Aker                      styremedlem (nyvalgt)

Vi skal fortsette arbeidet til klubbens og medlemmenes beste, men det er dessverre ikke til å unngå at situasjonen vil påvirke tilbudet til medlemmene.