Det vil bli arrangert klubbmesterskap i alle grener den 20. juni. Mer info kommer.