I år som alle år innleder vi utesesongen på Brekke med vårdugnaden. Den blir i år rett etter Påske, så sett av torsdag 25. april kl 18.30 og et par timer fremover.

Vi skal rydde og ordne ute og inne, så alt blir klappet og klart til utetreningene. Det blir ikke så mye jobb på hver når mange møter opp. 

En spesiell jobb i år blir å grave en liten grøft som vi fyller med grus langs en langside av den nye oppbevaringsboden, for å hindre at takdrypp spruter opp på veggen. Ta gjerne med spade om du har.

Du opptjener OODK-poeng, og du kan etter hvert styrke deg på boller og brus eller kaffe. Vel møtt!

Hilsen Styret