OODK er medlem av NBF (Norsk Brukshundsports Forbund). NBF arrangerer hvert år brukshundkurs:»Sølenkurset» og «Evje-kurset». Evjekurset holdes i uke 25. Sølenkurset i uke 28.  Medlemmer av klubb tilknyttet NBF gis forrang på disse kursene + rabatt (200,-).

For info om kursene ta en titt på forbundets hjemmeside

http://www.norsk-brukshundsport.no/index.cfm?id=335377

http://www.norsk-brukshundsport.no/index.cfm?id=394248

eller ta direkte kontakt med NBF. Annonse om årets kurs legges ut på forbundets nettside.