Stovner hundeklubb arrangerer NKKs Instruktørkurs Trinn 1 i februar 2014. Kurset går over følgende helger:
1.-2., 8.-9. og 22.-23. februar
Eksamensdato: 9. mars
Kursledere: Turid Stavn og Geir B. Larsen
Kurssted: NKKs lokaler på Bryn, Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo
Kursavgift: kr 3000*
Påmelding: ik@stovnerhundeklubb innen 18. januar
Betaling: konto 1503 06 26769 innen 18. januar, innbetalingen merkes «Trinn I- kurs»
Kontaktperson: Kirsten Bjørnelykke tlf 934 38 794/22 25 39 36

*I henhold til OODK-styrets vedtak 23.05.2012 skal medlemmer som har betalt medlemsavgift få refundert kursavgiften dersom de oppfyller NKKs krav til instruktør trinn I og forplikter seg til å holde minst to treninger i semesteret i minst tre år. Hvis instruktøren melder seg ut av klubben før pliktarbeidet er fullført kreves kursavgiften tilbake.