Til info: medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent for 2013 blir strøket fra medlemslisten hvis de ikke betaler innen 15. mai. Vi ønsker selvølgelig å beholde alle medlemmer og minner derfor om at medlemskontingent må betales.