I etterkant av medlemsmøtet 8. november inviterer styret klubbens agilityutøvere til å diskutere om reglene for lagdeltakelse bør endres. Gjeldende regler finner du under Retningslinjer og lover i dokumentarkivet.

Spørsmål om endring av reglene ble reist i styret for ca to år siden. Da det var uenighet, satte styret våren 2015 ned et firemannsutvalg til å se på prinsippene og om mulig komme med forslag til endringer. Styret behandlet utvalgets rapport i januar i år (se under Dokumentarkiv, styremøtereferater, referat fra styremøte 13. januar 2016). Utvalgsrapporten finner du også i Dokumentarkiv, under Retningslinjer og lover.

Utvalget var samstemt om at regelen (som var sovende) om at man for å trene agility i klubben måtte gå lag for klubben, burde fjernes. Regelen ble opphevet av styret i møtet i januar.

Styret vedtok også i møtet i januar å kalle inn til et møte for klubbens agilityutøvere «for å diskutere det øvrige innholdet i rapporten, samt regelen om at man må ha tatt nybegynnerkurs i agility med hunden for å få delta på trening i klubben med den aktuelle hunden. Etter dette møte tas det stilling til om reglene bør endres.»

Det viktigste gjenværende spørsmålet er om vi fortsatt skal ha regelen at du ikke kan trene i OODK dersom du går på lag for andre klubber. Firemannsutvalget –  sammensatt av to antatte tilhengere og to antatte motstandere av endring – ble ikke enige om en løsning.

I tillegg til dette, ønsker styret agilityutøvernes syn på ideen som utvalget lanserte, om å gjøre det til et krav for å gå lag for klubben at man også trener i klubben.

Styret er i denne saken særlig interessert i meningene til agilityutøverne som deltar på agilitystevner, enten de har eller ikke har gått lag for klubben.