NKK region Oslo/Akershus avholder ekstraordinært årsmøte, den 19.11.2014,  for å komplettere styre og valgkomite:
2014-varsling-ekstraordinært-årsmøte. Styret ber medlemmer som har forslag på kandidater om å ta kontakt med styret innen fristen (29.10) for innsendelse av forslag til valgkomiteen.