Har du innspill til utdanningsplanen for trinn I-instruktører? Da vil vi gjerne høre fra deg! Forslag til revidert utdanningsplan finner du her:  Utdanningsplan trinn 1 2015. Den ligger også i vårt dokumentarkiv. Den gjeldende utdanningsplanen fra NKK finner du her .

Tilbakemeldinger sendes post@oodk.org innen 21.februar 2016.