Norsk Kennel Klubb region Oslo/Akershus skal arrangere Dogs4All – utstilingen på Lillestrøm 24. – 27. november.I den forbindelse har de stort behov for hjelpere. All hjelp monner, om vi er 2 eller 30. Man trenger ingen spesiell erfaring med utstilling, så både uerfarne og erfarne medlemmer er velkomne til å hjelpe til. OODK vil bli honorert for antall timer våre medlemmer jobber.

Følgende punkter trengs dekket (dagene deles i økter):

Torsdag fra 16.00-23.00 – rigging, taping av hallen, plakater mm
Fredag fra 08.00-23.00 – rigging, taping av hallen, plakater mm
Lørdag fra 07.00-20.00 – eventuelt to økter, en fra 07.00-13.00 og en økt fra 13.00-18.00 (Inngangskontroll, rydding, ordonnansser, div hjelp)
Søndag fra 07.00-20.00 – eventuelt to økter, en fra 07.00-13.00 og en økt fra 13.00-18.00 (Inngangskontroll, rydding, ordonnanser, div hjelp)
Søndag fra 15.00-23.00 – nedrigging

I tillegg er det behov for ca 50 skrivere hver dag i eksteriørringene.

Ta kontakt med Dag Christer Lie på d4a@broadpark.no  eller telefon 47 31 70 51 hvis du har lyst til å bidra. Husk å opplyse om at du jobber for OODK, og gi samtidig beskjed til OODK-styret om hvor mange timer du har jobbet.