Treningskomitéen har fått to nye fjes: Beate har overtatt for Kirsten som treningsansvarlig i agility, og Christina B har overtatt for Hege K som treningsansvarlig i rallylydighet. Vi gleder oss til se hva de finner på til oss i 2014! Samtidig vil vi rette en stor takk til Kirsten, som går av etter mange år i treningskomitéen. Hennes innsats for klubben har vært helt formidabel! Takk også til Hege K, som sparket i gang rallylydighet i OODK i 2013!