Regler for organisert trening i OODK på Brekke 

Vedtatt av OODKs styre 14. april 2020, endret i styremøte 18. mai og 29. mai 

  1. Smitteverntiltak

Alle som deltar på organisert trening (se pkt. 2), er ansvarlig for å overholde gjeldende nasjonale smitteverntiltak (om bl.a. hygiene, sosial avstand og karantene) samt reglene her for organisert trening i OODK. Den som bryter reglene, risikerer å bli bortvist fra treningen. 

  1. Treningstid

Hver av de fire grenene (AG, Rally, LP og Bruks) er tildelt tid for organisert trening på Brekke, mandag-torsdag kl. 1800-2100.  

  • AG: tirsdag og torsdag midtre plan 
  • Rally: onsdag og mandag midtre plan
  • LP: tirsdag og torsdag nedre plan 
  • Bruks: mandag og onsdag nedre plan

Fra 1. juni åpnes det for egentrening på Brekke – utenom tidene for organisert trening. Klubbens utstyr kan brukes. Hytta og containere kan åpnes. Den som benytter seg av dette må vaske hender med antibac før og etter håndtering av utstyret.
Bommen kan også åpnes (på de tidspunkter vi har fått lov av Oslo kommune; hverdager etter kl. 18.00 og lørdager kl. 10-16). Koden til låsene kan fås av treningsansvarlige i de ulike grenene. 

  1. Ansvarlig treningsleder

De treningsansvarlige utnevner en treningsleder for hver trening. Treningsleder er ansvarlig for organiseringen av treningen. Dette gjelder blant annet inndeling i grupper og hvor hver gruppe skal trene, eventuelt hvordan tiden på banen skal fordeles mellom grupper. Det inviteres til trening på FB.  

  1. Krav om påmelding

Bare de som melder seg på en trening på FB, kan delta på treningen. De som trener, skal følge treningsleders anvisninger.  

 5. Grupper 

Under organisert trening på Brekke kan det være inntil 50 personer, som alle holder minst en meters avstand. Det skal alltid være en ansvarlig treningsleder til stede som sørger for at folk holder avstand og følger øvrige smittevernregler. Det anbefales at treningen foregår i mindre grupper, f.eks. 5-10 personer, der det holdes god avstand internt og til andre grupper som trener.

  1. Utstyr

All bruk av klubbens utstyr forutsetter at brukerne vasker hender med antibac før og etter håndtering. Klubben vil sette ut antibac og tørkepapir i AG-hengeren, på toalettet og i hytta.  

Gjelder fra 1. juni 2020.