Regler for organisert trening i OODK på Brekke 

Vedtatt av OODKs styre 14. april 2020, endret i styremøte 18. mai 

  1. Smitteverntiltak

Alle som deltar på organisert trening (se pkt. 2), er ansvarlig for å overholde gjeldende nasjonale smitteverntiltak (om bl.a. hygiene, sosial avstand og karantene) samt reglene her for organisert trening i OODK. Den som bryter reglene, risikerer å bli bortvist fra treningen. 

  1. Treningstid

Hver av de fire grenene (AG, Rally, LP og Bruks) er tildelt tid for organisert trening på Brekke, mandag-torsdag kl. 1800-2100.  

  • AG: tirsdag og torsdag midtre plan 
  • Rally: onsdag og mandag midtre plan
  • LP: tirsdag og torsdag nedre plan 
  • Bruks: mandag og onsdag nedre plan

Trening på Brekke utenom disse tidene er på eget ansvar, og regnes ikke som organisert trening. Klubbens utstyr kan ikke brukes. Hytta, do og containere skal da ikke åpnes, heller ikke bommen. 

  1. Ansvarlig treningsleder

De treningsansvarlige utnevner en treningsleder for hver trening. Treningsleder er ansvarlig for organiseringen av treningen. Dette gjelder blant annet inndeling i grupper og hvor hver gruppe skal trene, eventuelt hvordan tiden på banen skal fordeles mellom grupper. Det inviteres til trening på FB.  

  1. Krav om påmelding

Bare de som melder seg på en trening på FB, kan delta på treningen. De som trener, skal følge treningsleders anvisninger.  

 5. Grupper 

Under organisert trening på Brekke kan det være inntil 50 personer, som alle holder minst en meters avstand. Det skal alltid være en ansvarlig treningsleder til stede som sørger for at folk holder avstand og følger øvrige smittevernregler. Det anbefales at treningen foregår i mindre grupper, f.eks. 5-10 personer, der det holdes god avstand internt og til andre grupper som trener.

  1. Utstyr

Klubbens utstyr kan bare brukes på organisert trening. Utstyret kan bare håndteres av inntil fire personer på hver trening. Bruk gjerne hansker. Den som håndterer klubbens utstyr, er ansvarlig for å vaske utstyret etter bruk, med såpevann eller sprit. Dette gjelder også håndtak, karmer, bommen og nøkler som er håndtert. Klubben vil sette ut antibac og tørkepapir i AG-hengeren, på toalettet og i hytta.  

Gjelder fra 7. mai 2020, med endring fra 18. mai – inntil videre