På årsmøtet i OODK, 21 mars 2019, ble Kristen Knudsen utnevnt som æresmedlem av OODK!

Æresmedlemskapet ble utdelt for hans store engasjement, innsats og arbeid til det beste for klubben. Kristen har vært medlem av OODK siden 2007 og bidratt i styret som revisor fra 2010-2012. Fra 2013 til dags dato har han sittet i styret som styremedlem og nestleder. Kristen har bl.a. sørget for at vi har fått satt opp lys på treningsfeltet på Brekke, innetrening på Høvik og for at vi i fjor, etter flere års jobbing med søknader og korrespondanse, fikk satt opp en ekstra container til lagring på Brekke.

OODK gratulerer så meget med æresmedlemskap!