Klubben har byttet bank til DNB. Nytt kontonummer er: 1503 61 36720