Vi har gleden å presentere det nye styret for OODK som ble valgt på årsmøte mandag 18. februar.
Vi ønsker det nye styret lykke til!

Leder: Hege Kornør
Sekretær: Iren Larsen
Kasserer: Hanne Marit Heimstad
Styremedlem: Kristen Knudsen
Styremedlem: Sidsel Strøm
Styremedlem: Siv Bækken

Valgkomitèen: Tuva Norum

Revisor: Christina Sepulveda
Revisor: Klaus Magnus Johansen

                                                                                                                                                                                                                         

 

Samtidig vil vi takke avtroppende styre og valgkomitèen for innsatsen!

Leder: Anna Berntsen
Kasserer: Christina Sepulveda
Styremedlem: Nantika Lunde

Valgkomitèen: Iris B. Idland

Revisor: Kristen Knudsen