Treningsansvarlig Lydighet Treningsansvarlig Agility Treningsansvarlig Bruks 
 
 
 Janne Grete Aspen, Marianne Aker Tone Løkstad, Annike Høysæter Asserson og Beate Kittelsen Kari Schrøder
På Facebook: Lydighetstrening På Facebook: Agilitytrening På Facebook: Brukstrening og Brukslydighet
oodk.lydighet@gmail.com
oodk.agility@gmail.com
oodk.bruks@gmail.com
Treningsansvarlig Rallylydighet    
   
     
Maria Aamelfot    
På Facebook Rallytrening    
oodk.rally@gmail.com