OODK har fått tilliten fra lydighetsnorge til å arrangere norgesmesterskap i lydighet helgen 2. – 3. mai. Vi har tidligere kun hatt ansvar for den tekniske gjennomføringen av konkurransen, men nå har vi altså fått ansvar for hele stevnet inkludert kiosk og parkering.

For å gjennomføre arrangementet på en god måte, er klubben avhengig av frivillige mannskaper på mange poster både lørdag og søndag. Vi har også behov for noen som hjelper til med sjauing på fredag ettermiddag.

Mannskapsbehovet strekker seg fra skrivere og parkeringsvakter til kioskmedarbeidere og avløsere. Vi har til og med behov for en person som kan stille i bunad under innmarsjen i finaleringen søndag.

Alle mannskapene må regne med å delta i sjauingen (sette opp/rigge ned telt, ringer, kiosk etc.) den dagen de skal jobbe, enten i forkant eller etterkant av arrangementet, – eller begge deler.  Noen oppgaver har vi allerede fått frivillige til, men vi har behov for mange flere.

Et informasjonsmøte vil bli gjennomført med mannskapene en ukes tid i forkant av stevnet der vi gjennomgår oppgavene mer detaljert.

Mannskapene vil få OODK-poeng

Mannskaper kan melde seg på e-post til iris_6@msn.com
Si fra om det er spesielle oppgaver du kunne tenke deg, om du kan hjelpe til lørdag, søndag eller begge dager.