Rallylydighetsstevne i regi av OODK lørdag 25. april. Se annonse her