På forslag fra Venke Henning har klubben sendt brev til NKK der vi ber om endring på et punkt i reglene for opprykk fra klasse 2 til klasse 3 i agility. Vi mener NKK bør fjerne kravet om at ekvipasjen må ha plassert seg på 1., 2. eller tredjeplass i konkurrransen for å få napp til opprykk. Dette kravet er ulogisk. Det er kvaliteten ekvipasjen har dokumentert ved å gå feilfritt på et visst antall stevner som alene bør gi rett til opprykk.
En urimelighet med dagens regel er også at det er lettere å få tredjeplass eller bedre på små enn på store stevner, så opprykk kan avhenge av hvilke stevner ekvipasjen stiller på.
Det var i januar 2012 kravet til tredjeplass eller bedre kom inn.