To OODK medlemmer er valgt inn i styret til NKK region Oslo/Akershus samt revisor. Nestleder Anna Berntsen, Kasserer Hege Torp, Revisor Christin Grabo.
Anna og Hege vil også representere regionen på NKKs representantskapsmøte 27. november 2021 (RS 2021), hvor NKKs hovedstyre blir valgt.


På årsmøtet til NKK region Oslo/Akershus 18. august 2021 ble følgende valgt:
Styreleder:                        Geir Ottosen.
Nestleder:                         Anna Berntsen (OODK).
Kasserer:                           Hege Torp (OODK)

Styremedlemmer:           Dag Christer Lie
                                            Kristin Gudem
                                            Kjersti Pettersen.
Revisor:                             Christin Grabo (OODK).

 På NKKs Representantskapsmøte 27. november 2021 (RS 2021) vil NKK region Oslo/Akershus være representert ved: Geir Ottosen, Anna Berntsen, Hege Torp og Kristin Gudem.

RS velger NKKs hovedstyre. Hovedstyret er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet, og er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene. Les mer om RS 2021 her.