OODK AG Stevnet nærmer seg.
Jeg lager jobb lite!
Nå er vi 12 på min liste, trenger mange mange flere.
Medlemer meld dere til meg.
Vi trenger noe til å stå også i Kiosk .
lagottogutta@online.no

Siv Bækken