Vi oppfordrer alle medlemmer til å sjekke at dere fått de OODK-poeng dere har krav på.
Gå inn på oversikten: OODK-poeng pr. 17.12.2013

Send en mail en Hanne Marit (hannemarith@hotmail.com) hvis noe mangler.