Nå er en oppdatert oversikt over medlemmenes oppsamlete OODK-poeng for 2012 lagt ut under Medlemskap > OODK-poeng. Gå inn og sjekk – og gi endelig beskjed om du finner feil!