Ved en feiltakelse kom styret til å sende ut en versjon av årsmøteinnkallingen uten å legge ved de nye klubblovene som sakspapirer. OODK-lovene er ikke endret innholdsmessig, kun tilpasset NKKs nye, obligatoriske lovmal. Du kan se gjennom de nye lovene her:

Nye klubblover