Oppnevning av medlemmer til HS-oppnevnte komiteer i 2015
Den 31. desember utgår perioden for valgte personer i mange av NKKs komiteer. NKK ber derfor om forslag til kandidater, se Medlemmer_HS, frist: 1. desember.
Hvis medlemmer har forslag til kandidat for noen av kompetansegrupper(KG)/komiteer som er aktuelle for klubbens aktiviteter, ber styret om at forslagene sendes til post@oodk.org innen 26. november.  Kandidatene må ha sagt seg villig til å stille, fullt navn og adresse oppgis, og en CV/presentasjon må følge forslaget.