På sitt årsmøte i januar vedtok Oslo Høyre å programfeste en målsetting om å innføre båndtvang i byens parker året rundt. Vedtaket er basert på et privat forslag fra Carl Christian Blich.

Norsk Kennel Klub (NKK) betegner forslaget som hundefiendtlig, og er svært skuffet over vedtaket. NKK stiller seg imot helårsbåndtvang, og har sendt følgende brev der de oppfordrer Oslo Høyre om å oppheve vedtaket og heller se på hvordan eksisterende forskrifter kan håndheves bedre.

Oslo og Omegn Dressurklubb er tilsluttet NKK.