Utvalget som så på lagregler i agility har laget en rapport. På forrige styremøte opphevet styret regelen som sa at man måtte gå lag for klubben for å delta på den videregående treningen. Dette har vært en sovende regel som ikke har vært praktisert. Videre vedtok styret at det burde holdes et medlemsmøte blant de som trener agility for å vurdere om man skal endre lagreglene, med utgangspunkt i rapporten.

Rapport om agilitylagregler i OODK