Styret erkjenner at følgende setning i innkallingen til årsmøtet (styrets årsberetning, side 5, i avsnittet under overskriften Treningskomitéen: omorganisering og retningslinjer) kan åpne for misforståelser:

“Behovet for dette ble tydelig i kjølvannet av treningskomiteens forslag (ved treningsansvarlig for lydighet) om å leie inn en ekstern instruktør til en langt høyere pris enn andre kurs i klubbens regi.”

Det burde heller ha stått:

Behovet for dette ble tydelig da styret fikk vite at en ekstern instruktør treningskomiteen hadde planlagt  å leie inn, krevde langt høyere honorarer enn andre eksterne instruktører for kurs i klubbens regi.”

 Styret beklager eventuelle misforståelser den opprinnelige setningen har medført.