Norsk Kennel Klub region Oslo og Akershus arrangerer ringsekretærkurs med oppstart klokken 18:00 tirsdag 2. februar 2012.

Kurset holdes i NKKs lokaler i Nils Hansensvei 20 på Bryn i Oslo.

Pris per deltager: kr 950,- inklusiv kursmateriell.

Kursleder: Kristin Gustafson

Påmeldingsfrist: 20. januar

Påmelding sendes: Kirsten Svendsen, Slottet gård, 1550 Hølen – eller e-post: nkk.oslo-akershus@klubb.nkk.no

Betaling til konto: 1644 27 86139

Kontakt: Kirsten Svendsen, 64 95 75 79

Vær rask med din påmelding da vi ser oss nødt til å begrense deltagerantallet.

 Følgende kursdager er satt opp:

Torsdager 2. februar, 9. februar, tirsdager 14. februar, (ikke uke 8 vinterferie) 28.februar, 6. mars, 13. mars, 20. mars. Alle kurskvelder 18oo – 21oo.