I perioden 30. juni til 4. august tar OODK-styret sommerferie. Det betyr at e-post ikke vil bli lest og besvart i denne perioden, styret kommer ikke til å ha noen møter, og det vil ikke bli arrangert noen klubbaktiviteter. 
Henvendelser som ikke kan vente til 4. august rettes til styreleder Hege Kornør på telefon 41225577.
Det vil ikke holdes ordinære treninger i sommerferien. Instruktører og andre som har nøkkel til Brekke har likevel mulighet til å åpne for sommertrening. I så tilfelle vil de annonsere treningenne på klubbens Facebook-grupper, så følg med!
Styret ønsker alle medlemmer en riktig god sommer!

sommer_brekke