Da er OODKs stevner for 2017 klare, og vi trenger DIN hjelp!

Klubben er avhengig av inntekter fra stevner for å kunne tilby aktiviteter til medlemmene. Gjennomføringen av stevner avhenger av at klubbens medlemmer stiller som mannskaper før, under og etter stevnet.  Husk at mange av oppgavene ikke krever kjennskap til sporten og at alle kan bidra med noe. Ta gjerne kontakt allerede nå om hvilke stevner du kan stille som mannskap på da dette er viktig for god planlegging av arrangementene.

27.-28. mai (også 26. til rigging)NM LP på Brekke – stevneleder Anna Berntzen
10. juni Bruksstevne – stevneleder Wenche Kristiansen
2. september. Agilitystevne – stevneleder Svein Hveding
3. september Lydighetsstevne – stevneleder Marianne Aker (og Iris Idland)
14.okt. Rallylydighetsstevne – stevneleder Hege Wang

Kontakt oss gjerne på post@oodk.org eller ta direkte kontakt med stevneleder