Styreleder Svein Hveding har nylig flyttet til Frankrike. Nestleder Wenche Kristiansen vil derfor fungere som styreleder fram til ny styreleder blir valgt på neste årsmøte.

Klubben ønsker Svein og familien lykke til med sin nye tilværelse i varmere strøk!