Sidsel Strøm, som opprettet OODKs bruksgruppe i 2012, og gikk inn i treningskomiteen som treningsansvarlig for bruks i fjor, må dessverre trekke seg fra denne rollen pga for stor arbeidsbelastning. Styret ønsker å takke henne for en formidabel innsats for brukshundsporten i OODK! Takket være hennes innsats har vi bl a fått mange flotte nye medlemmer i klubben. En av dem er Caroline Haadem, som styret har utnevnt til å overta som treningsansvarlig for bruks. Velkommen og lykke til, Caroline!