All organisert trening i klubbens regi er stengt inntil videre som et ledd i den nasjonale dugnaden for å hindre ytterligere spredning av koronaviruset.