Styret i OODK har kommet fram til følgende midlertidige retningslinjer angående trening på Brekke.

OODKs medlemmer kan trene sammen i grupper på inntil fem. 
Nasjonale regler gitt av Regjeringen og helsemyndighetene innebærer forbud mot kultur- og idrettsarrangementer samt organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs, opprettholdes. Forbudet gjelder foreløpig frem tom 13. april. NKK melder at dette innebærer at NKKs aktiviteter, også treninger, uavhengig av antall deltakere, innstilles inntil videre.
På Helsedirektoratet pressekonferanse onsdag 1. april ble det presisert hva disse reglene innebærer for idrett og trening framover. Helsedirektoratet åpner for organisert og uorganisert trening for grupper på inntil fem personer. De som trener sammen, skal holde avstand på minimum to meter Avstanden gjelder både innad i gruppen og til andre personer.
Styret i OODK har besluttet at de av klubbens medlemmer som ønsker det, kan trene sammen i grupper på inntil fem personer. Det skal holdes en avstand på minimum to meter. Det er imidlertid ikke anledning til å bruke klubbens utstyr, slik som regelverket tolkes per i dag.
Styret forutsetter at de som vil trene sammen med andre, overholder myndighetenes generelle smittevernregler om hosting, avstand og håndvask. Personer som er syke, eller som har karantene, skal selvsagt ikke trene sammen med andre.
God påske og god trening – alene og i små grupper med avstand!