Viktig melding fra valgkomiteen v/Iris:

Hei alle medlemmer

Vi nærmer oss et nytt år og det er da også tid for valg til styret i klubben. I de fleste vervene som er på valg i år, så har de som innehar vervet i dag har takket ja til gjenvalg. Dette er vi glad for da det er viktig for klubben at det er kontinuitet og god kompetanse i styre og verv. I fjor manglet vi kandidater til et verv som styremedlem for 2 år, og det vil derfor ved valget 2012 være behov et suppleringsvalg på styremedlem for 1 år. Det er også behov for å styrke valgkomiteen med et medlem til.

Forslag til kandidater for styremedlem for 1 år og medlem i valgkomiteen sendes til valgkomiteen på e-post til iris_6@msn.com.

 

Følgende verv skal besettes 2012:

 

Verv                                                                          Kandidat                                          

Kasserer skal velges for 2 år                                      Hanne Steinmo tar gjenvalg

Styremedlem skal velges for 2 år                              Siv Bækken tar gjenvalg

Styremedlem skal velges for 2 år                              Sidsel Strøm tar gjenvalg

Styremedlem velges for 1 år (suppleringsvalg)         ?

1 revisor skal velges for 1 år                                      Klaus Magnus tar gjenvalg

1 revisor skal velges for 1 år                                      Kristen Knudsen tar gjenvalg

1 valgkomitemedlem for 1 år                                    Iris B. Idland tar gjenvalg

1 medlem i valgkomiteen for 1 år                              ?

 

Følgende er ikke på valg:
Formann (Anna har igjen 1 år)
Sekretær (Hege har igjen 1 år)

 

Mvh

Iris B. Idland