Som alle år innleder vi utesesongen med vårdugnad på Brekke. 
Sett av torsdag 20. april kl 18.30 og et par timer fremover. Vi skal rydde og ordne ute og inne så alt blir på stell. Når mange møter opp, blir det ikke så mye på hver.
Litt røff påkledning kan være lurt. 
Du opptjener OODK-poeng – og det blir boller, brus og kaffe!