Hei!

Vi er i et nytt år og det er da også tid for valg til styret i klubben. Det er svært mange verv som er på valg i 2016, så her trenger vi mange engasjerte medlemmer som har lyst til å bidra for å ivareta og drive vår flotte klubb videre!! Vi har allerede noen medlemmer som har takket ja til å stille til valg, men vi trenger fortsatt flere forslag til kandidater fra alle de ulike treningsmiljøene!

Forslag til kandidater (deg selv eller andre) sendes til valgkomiteen på e-post innen 15.januar 2016:

Ann Kristin Moen                     ak.villjenta@gmail.com          

Jeanette Hauan Fladby           jeanette.h.fladby@orkla.no

Kari Schrøder                           kari.schroder@getmail.no

 Følgende verv skal besettes i 2016:

Verv                                                                Kandidat                                  

Nestleder – velges for 2 år

Kasserer – velges for 2 år

Styremedlem – velges for 2 år                        

Styremedlem – velges for 2 år

Sekretær – suppleringsvalg 1 år                      

Revisor – velges for 1 år                                  

Revisor – velges for 1 år                                   Christina Sepulveda (gjenvalg)

Valgkomite (leder & medlemmer) – velges for 1 år                                        

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen v/ Ann Kristin, Kari og Jeanette