På årsmøtet i OODK 14.mars ble det ikke flertall for gjenvalg av foreningens styreleder. Det var heller ikke kommet inn forslag på ny valgkomite.

Årsmøtet ga da oss et oppdrag med å finne kandidater til disse vervene som må velges på et ekstraordinært årsmøte når kandiater er funnet.

Vi trenger derfor hjelp fra medlemmene i OODK, så om du kan tenke deg å stille som styreleder, eller har forslag på kandidater til dette, send oss en epost !

Vi trenger også medlemmer til en valgkomite som skal jobbe frem mot neste årsmøte, her trenger vi 3 kandidater + 1 vara .

Send forslag til oss så snart som mulig.

Ann-Kristin Moen (ak.villjenta@gmail.com)

Anna Berntzen (annabertzen_1@hotmail.com)

Svein Hveding (shveding@gmail.com)