Kompetansegruppen (KG) i NKK har vedtatt at det skal startes en ny dommerutdanning i 2017. Det vil bli oppstart i høsten 2017. Nøyaktig dato vil komme senere. Utdanningen består av helgesamling(er) med både teoretisk og praktisk opplæring, praksisperiode og eksamen.

For å kunne søke om opptak til dommerutdannelsen må man være medlem av en av NKKs medlemsklubber. I tillegg må man ha erfaring fra trening og konkurranse med egen hund, organisering av stevne samt anbefaling fra egen klubb. Detaljerte krav er beskrevet i dette dokumentet: 

2016_dommerutdannelse-beskrivelse_revidert

Kravene er noe endret fra tidligere år.
På bakgrunn av tilbakemeldinger fra de som tok dommerutdanningen sist, har KG nedsatt en komite som går igjennom dommerutdannelsen. Dette kan medføre noen endringer i gjeldende utdannelse. Endringer vil bli publisert så snart som mulig i 2017.

Ønsker du å søke om opptak til dommerutdannelsen, sender du inn din søknad til agility@klubb.nkk.no innen 1. juni 2017.