Oppnevning av medlemmer til HS-oppnevnte komiteer, 2016

Den 31. desember utgår perioden for valgte personer i mange av NKKs komiteer.  NKK trenger  forslag til kandidater. 

Hvis du er interessert i et av disse vervene, eller kjenner noen som er det, ta kontakt med OODKs styre på post@oodk.org innen 1. november! 

NKK ber om forslag til følgende komiteer:

Oppnevnes av Hovedstyret:
– Dommerutdannelseskomiteen(DUK)
– Utstillingskomiteen
– Kompetansegruppe for ringsekretærer (krav: må være autorisert ringsekretær)
– Sunnhetsutvalget
– Komiteen for hedersbevisninger, informasjon om komiteen
– Konfliktutvalget, instruks for konfliktutvalget
– Jakthundkomiteen, mandat for NJK
– Sportshundkomiteen, mandat SHK, det skal oppnevnes representanter for lydighet, rallylydighet og lure coursing, disse oppnevnes for 2 år.
Oppnevning for 2015, se sak: 166/14, 167/14, 168/14 og 169/14

Oppnevnes av Sportshundkomiteen:
– KG for Agility  – (krav: autorisert agilitydommer eller instruktør agility -trinn 2 eller 3) – mandat
– KG for Lydighet  – (krav: autorisert lydighetsdommer eller instruktør lydighet -trinn 2 eller 3) –
mandat
– KG for Mentaltester  – (krav: autorisert dommer for enten karaktertest, funksjonsanalyse eller MH) – mandat
– KG for RIK  – (krav: autorisert RIKdommer eller instruktør RIK -trinn 2 eller 3) – mandat
Oppnevning for 2015, se sak 2/15

Oppnevnes av Jakthundkomiteen:
– KG for Ettersøk  – (krav: autorisert ettersøksdommer) – mandat
Oppnevning for 2015, se sak: 4/15

I henhold til samarbeidsavtale med Norsk Brukshundsports Forbund er KG for Bruks- og kåringsprøver lagt inn under NBF.

I henhold til HS-sak 222.1/13 er det kun halvparten av komiteenes medlemmer som skal oppnevnes.

Les mer om innhold i mandatene på de ulike komiteene på www.nkk.no – «om NKK/Komiteer & Grupper».