8. november får klubbens medlemmer en fin mulighet til å møte og gå i dialog med Norsk Kennel Klub. Da inviterer NKK til åpent dialogmøte kl 10-14 på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen. Hensikten med møtet er å åpne for dialog mellom medlemsklubber og den politiske ledelsen i NKK. OODK kan stille med to representanter på møtet. Dersom du er interessert i å delta, ta kontakt med OODK-styret innen 4. oktober.

Mer info her:

dialogmøte 8 nov NKK