Mannskap til rallystevne 25.april

Vi håper mange har lyst til å bidra så vi får et hyggelig og godt arrangert OODK-stevne! Du trenger ikke å ha vært med på dette før, vi tar en gjennomgang i forkant så alle er komfortable med oppgavene sine.
Vi legger også opp til at det ikke skal være noe problem å starte selv.
Alle som bidrar får heder, ære og OODK poeng!
Spørsmål eller annet – ta kontakt med stevneleder Christina Berman, cbe@jbv.n
Link til påmelding: