Ved høring og revidering av regler for brukshundprøver (NBF) som ble gjort i 2014 hadde reglene for dommerutdanning falt ut, og reglene ble således vedtatt uten dette. Nå er utdanningsreglene gjennomgått og Norsk Brukshundsports Forbund har laget et utkast til utdanningsregler for dommere innenfor denne sektoren, disse ligger vedlagt sammen med NBFs sammestilling av endringene som er foreslått.

Innspill må sendes til post@oodk.org innen 25/1 slik at styret får behandlet saken innen svarfristen 26/2

Saken finnes her:

Sammenstilling endringer utdanningsregler for bruksprøvedommere
Utdanningsregler for bruksprøvedommere 2016