Styret har utarbeidet en klubbhåndbok som har til hensikt å gi en oversikt over og gi svar på de viktigste spørsmålene om OODK. Klubbhåndboken kan benyttes som et verktøy og oppslagsverk for alle medlemmene. Det er også laget skjemaer for ulike økonomiske utlegg slik at man bedre får dokumentert utgiftene klubben har.
Klubbhåndboka finner du her. Her finner du også honorarskjema, kjøregodtgjørelse og skjema for utgiftsrefusjon.
Styret har vedtatt retningslinjer for håndtering av kommunikasjon og informasjonsflyt i klubben. Retningslinjene bygger på NKKs anbefalte policy for området.
 
Det er gjort en liten revidering i retningslinjene for trening og kurs. Bakgrunnen for dette er retningslinjene for kommunikasjon og informasjonsflyt.
 
På bakgrunn av mottatte innspill om nye regler for lydighet, har styret sendt et høringssvar til NKK og kompetansegruppen for lydighet: