Nasjonale helsemyndigheter melder om endringer i smittevernregler fra 7. mai. NKK følger opp disse endringene. OODK har regler for organisert trening på Brekke. De nye nasjonale reglene innebærer at vi kan lempe litt på disse reglene.

Nasjonale helsemyndigheter har bestemt at fra 7. mai blir det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Dette gjelder bare arrangementer med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede, og når det er mulig å holde minst en meter avstand mellom personene. Ansvarlig arrangør skal sørge for at folk holder avstand og at smittevernregler for øvrig følges. Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt.

Ut fra dette har styret i OODK bestemt at punkt «5 Grupper» i gjeldende regler endres fra torsdag 7. mai. De øvrige punktene 1-4 og 6 forblir uendret.